Mezinárodní den STOP PŘEPRAVĚ ZVÍŘAT

14. června 2020

Společně dosáhneme změny.

Po loňském již 4 úspěšném Mezinárodním dni vyhlašujeme ten letošní na 14. června 2020.

Ve skupinách nebo jako jednotlivci po celé zeměkouli budeme společně budovat povědomí a demonstrovat celosvětový odpor proti krutému obchodu se zvířaty a jejich přepravě na dlouhé vzdálenosti.

NÁŠ PŘÍBĚH

Ze skromných začátků….

Compassion in World Farming založil v roce 1967 britský farmář Peter Roberts se svou ženou Annou, který začal mít obavy ze stále většího nesouladu mezi moderním zemědělstvím, životní pohodou zvířat a životním prostředím.

vzešel první projev soucitu

Petera vyděsilo masové zavádění klecí a individuálních kotců, a proto oslovil již zavedené organizace na ochranu zvířat. Když však viděl jejich zdráhavost konat, svolal v kuchyni malou poradu. Na této schůzce s několika spřátelenými vizionáři se rozhodl k odvážnému kroku a založil Compassion in World Farming (Soucit ve světovém zemědělství).

…..a rozvinul se ve světové hnutí.

Dnes jsme rostoucím celosvětovým hnutím lidí, kteří jsou znepokojeni tím, jak jsou průmyslové velkochovy kruté ke zvířatům, jak plýtvají drahocennými zdroji a jak naprosto selhávají v naplňování potřeb obyvatel této planety.

Jsme rychle se rozvíjející vlivný orgán s účastí na mnoha významných fórech s rozhodovací pravomocí, jako je Organizace spojených národů nebo Světová obchodní organizace. Politici vyhledávají naše názory a cení si jich. Máme příznivce a partnery po celém světě, kteří nám pomáhají přinášet naše iniciativy do mnoha zemí světa od Číny po USA.

Spoluprací s inspirativními příznivci, pokrokovými politiky a vizionářskými podniky mobilizujeme hnutí pro dalekosáhlou přeměnu zemědělství, které dokáže uživit budoucí generace šetrně k životnímu prostředí a zároveň zlepší kvalitu života miliard hospodářských zvířat na celém světě.

Přidejte se k nám

Svět potřebuje soucit v každém národě, na každé poradě v potravinářské firmě, na každé farmě a v každé kuchyni. Přidejte se k nám a spolu s námi odstartujte revoluci v zemědělství a výživě. Přidejte se k nám a změňte miliardy životů. Včetně toho svého.
Přečtěte si o nás více ▷