Tyto webové stránky vlastní a spravuje organizace Compassion in World Farming a vaše soukromí a bezpečnost jsou pro nás velmi důležité.

Jaké informace si o mně shromažďuje Compassion in World Farming?

Při interakci s Compassion in World Farming (CIWF) na těchto stránkách nebo prostřednictvím našich dalších webových stránek (např. www.ciwf.org) můžeme obdržet a uchovat si vaše osobní údaje. Může se jednat o informace, jako je vaše jméno, e-mailová adresa, poštovní adresa, telefonní číslo či údaje o bankovním účtu pro zpracování darů,

Zadáním svých údajů tam, kde je to relevantní, umožňujete, aby CIWF vedl kampaně za zlepšení života hospodářských zvířat, získával finanční prostředky a poskytoval vám služby nebo informace, které si vyberete. Když je třeba, můžeme sdílet vaše informace se subdodavateli a jinými dodavateli, které pro tyto účely používáme. Jsou to například společnosti, které zpracovávají dary naším jménem nebo propagují naši práci. Veškeré informace budou sdíleny bezpečně a výhradně pro účely, které specifikuje CIWF. Vaše údaje si ponecháme tak dlouho, jak je pro tyto účely nutné.

Jak CIWF používá informace, které o mně shromažďuje?

Je pravidlem CIWF nikdy předávat vaše osobní údaje jiným organizacím pro jejich použití, s výjimkou případů, kdy k tomu máme vaše výslovné svolení nebo kdy to vyžaduje zákon. Vaše osobní údaje můžeme použít následujícími způsoby:
• reagovat na jakoukoli korespondenci, v niž s námi vstoupíte;
• pro „účely správy služeb“ – což znamená zpracování údajů a kontaktování vás ohledně jakýchkoli darů, které jste nám věnovali, nebo ohledně poskytování informací, k jejichž odběru jste se přihlásili;
• pro účely kampaní – pokud jste podepsali petici nebo se připojili k jiné online akci, mohou být vaše údaje odeslány tam, kam kampaň cílí, nebo může být zaslán e-mail vaším jménem, jak je uvedeno v popisu online akce;
• pro vedení interních záznamů;
• pro výzkum způsobů, jak zlepšit naše kampaně, fundraising a naše služby pro příznivce. Můžeme také využít informace, které jste nám poskytli vy a ostatní, ve spojení s údaji uchovávanými našimi dodavateli, abychom lépe porozuměli našim příznivcům (např. abychom věděli více o věkové kategorii našich příznivců). To nám pomáhá budovat hnutí proti průmyslovým velkochovům a dálkové přepravě zvířat tím, že najdeme nové publikum, které má podobné zájmy nebo charakteristiky. Pokud nějaký výzkum vyžaduje vaši přímou účast, tato účast bude vždy dobrovolná;
• pro účely marketingu (vedení kampaní a fundraisingu):
– pro marketingové účely vás budeme kontaktovat e-mailem nebo jinou elektronickou zprávou pouze, pokud jste souhlasili, že budete kontaktováni tímto způsobem, nebo pokud jste nezaškrtli, že nechcete dostávat další informace;
– můžeme vás kontaktovat poštou, pokud jste nám poskytli poštovní adresu a neřekli nám, že nechcete být kontaktováni tímto způsobem;
– můžeme vás kontaktovat prostřednictvím inzerce v sociálních médiích, pokud nám neřeknete, že tímto způsobem nechcete být kontaktováni, a informace, které o vás vedeme, nám neumožňují zabránit takové reklamě;
– telefonicky vás budeme kontaktovat pouze, pokud budeme mít vaše výslovné svolení.

Pokud nám poskytnete osobní údaje, předpokládáme, že jste spokojeni s výše uvedeným použitím těchto informací, pokud nebude sjednáno jinak. Pokud byste nás chtěli kontaktovat kvůli informacím, které o vás uchováváme, nebo byste chtěli žádat o změnu způsobu, jakým používáme vaše osobní údaje, pošlete nám e-mail na adresu supporters@ciwf.org, či telefonujte na 01483 521 953 (pondělí až pátek 9:00 – 17:00) nebo napište na adresu Compassion in World Farming, Supporter Engagement, River Court, Mill Lane, Godalming, Surrey, GU7 1EZ. Můžete se také kdykoli odhlásit ze zasílání e-mailů týkajících se kampaní a fundraisingu, a to kliknutím na odkaz „odhlásit se“ v každém e-mailu, který vám zašleme.

Na stejné adrese můžete také požádat o úpravu vašich osobních údajů a o informaci o tom, jaké vaše osobní údaje zpracováváme. V takových případech budeme požadovat prokázání vaší totožnosti.

Jak CIWF používá cookies?

Cookies jsou malé textové soubory v počítači, smart telefonu, tabletu nebo jiném zařízení. Jsou vytvořeny webovým prohlížečem při návštěvě webových stránek. Pokaždé, když se vrátíte na tuto webovou stránku, váš prohlížeč pošle soubor cookie zpět na server webových stránek. Soubory cookie mají spoustu různých úloh, například vám umožňují efektivní navigaci mezi stránkami, pamatují si vaše preference a obecně zlepšují uživatelské zkušenosti.

Soubory cookie pomáhají CIWF identifikovat, které části naši webových stránek uživatelé používají, a zlepšovat zkušenosti uživatelů. Informace poskytované v cookies nám také umožňují měřit efektivitu online marketingových kampaní CIWF, abychom mohli být efektivnější.
Informace, které obdržíme ze souborů cookie, jsou anonymní – to znamená, že nemůžeme a nebudeme je propojovat s osobními údaji, které máme o vás (například s vaším jménem, ​​adresou nebo e-mailovou adresou).

Webové stránky třetích stran

Vezměte prosím na vědomí, že nemůžeme být zodpovědní za zásady a postupy týkající se ochrany osobních údajů a zabezpečení webových stránek třetích stran, i když poskytují odkazy na naše webové stránky nebo jsou přístupny pomocí odkazů z našich webových stránek. Doporučujeme zkontrolovat zásady jednotlivých webových stránek, které navštívíte.